Ogrody i parki

11 maja 2019

Za Odrodzenia we Włoszech

Niepodobna określić chwili kiedy wielkie idee odrodzenia sztuki poczęły realizować się w życiu artystycznem. Dla architektury miało to miejsce gdzieś na początku XV wieku. Może wtedy gdy zaczęto wznosić ściany pałacu Pittich we Florencji, może wcześniej, może później. Dość że XV wiek, nie mówiąc już o XVI, jest świadkiem powstawania przepysznych pałaców we Florencji, Rzymie i niezliczonych ośrodkach kultury łacińskiej na półwyspie Apenińskim. Aby sobie dobrze wyobrazić tę wielką zmianę, jaką wniosły nowe rezydencje w życie ówczesnego społeczeństwa przodującego, musimy uprzytomnić sobie historję życia Włoch w średniowieczu.

A więc rozbicie kraju na ksiąztewka, miasta, prowincje. Okrutne, wieczyste walki rodów o władzę. Nieustanna wojna, zdobywanie i palenie, rabunki i grabieże miast i zamków. Dążono wówczas do możliwego ściśnienia miasta, aby otrzymać jaknajmniejszą linję obronną murów zewnętrznych. Uliczki były wązkie, kręte - dla łatwiejszej obrony. A każdy dom był fortecą, z małem ciemnem podwórkiem pośrodku. Z zewnątrz prawie nieposiadającą okien, szczególnie na dolnych piętrach, a nabitą gwoździami bramą i paru zakratowanemi otworami. Dopiero wyżej były okna, zawsze niewielkie, a szczyt ściany był uwieńczony wysokiem kamiennym, z otworami ku dołowi, dla rzucania kamieni lub lania ukropu i wrzącej smoły na głowy oblegających.

Nieodzowną częścią, okiem badającym ruchy nieprzyjaciół, była niezmiernie wysoka i wysmukła wieża. Kto miał wyżej położony punkt obserwacyjny, mógł wcześniej dojrzeć ruchy nieprzyjaciela, a tym samym powiększyć swoje szanse zwycięstwa. Prześcigano się więc w budowie co wyższych wież, nieraz zdumiewających swym ogromem. Przedziwny widok daje nam miasteczko Włoch północnych, San Seminiano, zdaleka wyglądające jak przemysłowa osada XX wieku, najeżona kominami fabryk. A to właśnie wieżyce domów obronnych.

c.d.n.

Popularne

Ogrody i parki
11 maja 2019

Ogrody i parki

Więcej...
Księżycowa Pani
04 maja 2019

Księżycowa Pani

Więcej...
Z Górnego Śląska
27 kwietnia 2019

Z Górnego Śląska

Więcej...
Wielkanoc u ludu polskiego
20 kwietnia 2019

Wielkanoc u ludu polskiego

Więcej...
Designed by Design Studio WWW with and